Mayxat

Buy powers

You can use your xats to buy special powers and abilities for the xat chat.

Rules:

**:Przepraszamy ale musisz byc zalogowany
Jesli chcesz korzystac ,widziec lub zakupic dana moc**